Rekonštrukcia pomníka na cintoríne vo Ľvove

Rekonštrukcia pomníka v Zaluži