OZ Múzeum ozbrojených zložiek 

1939-1945

IČO: 42416353

VVS/1-900/90-449 07

Javorová 451/32, Partizánske, 95401


+421 905 488 722

ozoz1939.1945@gmail.com

                                                           číslo účtu IBAN: SK77 1100 0000 0029 4002 2073