Sem vložte podnadpis

Výťažok z predaja je určený výlučne na plnenie cieľov združenia

V roku 2019 tomu bude presne 80 rokov od zrodu prvej Slovenskej republiky.
Vznik štátu bol aj počiatkom slovenských ozbrojených zložiek - armády,
žandárstva a finančnej stráže. 
Pri tejto príležitosti sa naše o.z.

rozhodlo vydať kalendáre - stolový aj nástenný - venované tomuto
významnému výročiu..
malý v cene 5 
€  a veľký 6 

Objednajte si náše výrobky

Vyplňte všetky potrebné údaje (meno, priezvisko, dodaciu adresu, tel. číslo, presný názov produktu o ktorý mate záujema my sa Vám čo najskôr ozveme späť.